Messe Sainte Cécile 2022

11 January 2023

KNEPPER Jean-Marie (Plaquette en or fir 50 Joer), ANDREOLLI Daniel, BAURAING Christine, COLACI Cosimo a WIRION Anne-Marie (Bronzemedail fir 10 Joer), KEUP Rita a WIRION Anouk (Insigne de Mérite fir 5 Joer).